ASETİLEN

SEMBOL: C2H2                     
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: – 84C


MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: – 84C

Asetilen veya C2Hrenksiz, çok yanıcı bir gazdır.

KULLANIM ALANLARI 
Optik spektrometrede enstrüman gazı olarak
Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında, yanıcı gaz olarak. Daha fazla bilgi için Oksi asetilen kaynağı 

NASIL ÜRETİLİR ?
Kalsiyum karbür ( karpit)’ ün su ile reaksiyonunda açığa çıkar.

EMNİYET
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS )